Lạm phát tháng 9 chỉ còn 0,18%

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Có một tin rất vui đối với người tiêu dùng, nhất là những người nghèo, những người có thu nhập thấp và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô cũng như các nhà đầu tư, đó là lạm phát tháng 9 chỉ còn 0,18%.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080923005047.aspx