Lạm phát tại Australia cao nhất trong 17 năm qua

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    NDĐT - Chỉ số giá tiêu dùng tại Australia trong quý 1 năm nay tăng khoảng 4,25%, mức tăng cao nhất trong gần 17 năm qua, cao hơn mức tăng 3,6% trong quý trước đó, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, xăng dầu và giá thuê nhà đều tăng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120598&sub=82&top=45