Lạm phát tại Anh tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    13 liên quanGốc

    Lạm phát của Anh trong tháng 12/2021 đã tăng lên 5,4%, mức cao nhất trong gần 3 thập kỷ qua. Số liệu chính thức được công bố ngày 19/1 đang làm tăng khả năng Ngân hàng trung ương nước này tiếp tục nâng lãi suất trong tháng tới.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lam-phat-tai-anh-tang-len-muc-cao-nhat-trong-gan-30-nam-26448.htm