“Lạm phát” hoa hậu!

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Cần khẳng định rằng một số cuộc thi hoa hậu đã có tác dụng tốt, góp phần tích cực thúc đẩy văn hóa, kinh tế phát triển, quảng bá du lịch. Tuy nhiên, nếu không có điều chỉnh và củng cố kịp thời các cuộc thi hoa hậu cho phù hợp tất sẽ dẫn đến chuyện lạm phát hoa hậu, “thương mại hóa hoa hậu” trong tương lai không xa.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/10/127805