Làm người tiêu dùng thông thái đâu dễ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Mới đây, tại Nghệ An, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh này tiến hành kiểm tra 77 cây xăng đã phát hiện 22 cây xăng sử dụng chíp điện tử làm sai lệch lượng xăng bán ra gây thiệt hại cho khách hàng. Hầu hết các cây xăng gian dối này là của tư nhân.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/177368