'Làm mới Thương xá Tax để thành phố hiện đại hơn'

Người dân Sài Gòn chia sẻ dù rất nuối tiếc công trình gần 140 năm tuổi, nhưng để phục vụ các công trình công cộng, chỉnh trang đô thị, việc tháo dỡ Thương xá Tax là điều nên làm.

Trương Khởi