Làm mới gần 50 cây cầu tại TP Hồ Chí Minh

Đây là nỗ lực nhằm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Nhiều tuyến đường cũng sẽ được cải tạo và xây mới.

Theo đó, trong năm 2018 thành phố sẽ hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp, làm mới 14 cây cầu, năm 2019 sẽ cải tạo, làm mới, đưa vào sử dụng 17 cây cầu và phấn đấu trong năm 2020 sẽ làm mới, đưa vào sử dụng thêm 18 cây cầu nữa.

Cùng với việc nâng cấp, xây mới hàng loạt cây cầu trên địa bàn các quận, huyện, thành phố cũng sẽ triển khai nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây mới nhiều tuyến đường. Đến hết năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng thêm khoảng 190km đường bộ. Mật độ đường giao thông đạt 2,2km/km².