Làm mất hơn 10 tỉ đồng của Nhà nước vẫn vô can?

Hiện Cty Tramatsuco không chỉ là "Chúa Chổm" nợ BHXH khiến hàng ngàn công nhân bị mất quyền lợi. Mới đây chúng tôi nhận được đơn thư của nhiều CBCNV tố cáo Cty này làm mất gần 60% vốn nhà nước. Điều đáng ngờ, hiện nay nhiều cán bộ liên quan lại sở hữu tài sản thanh lý của Cty...