Làm gì khi con không là học sinh giỏi?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - La mắng, đánh đập, xúc phạm con khi nó không đạt học sinh giỏi, mà chỉ là học sinh trung bình hay yếu, kém... không phải là cách giúp con cái tiến bộ hơn. Không nhưng thế, những cách ứng xử như thế của cha mẹ còn tạo ra sự phản kháng mạnh ở con cái,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=62334