Làm gì khi có cháy xảy ra?

Những kỹ năng đối phó khi xảy ra cháy là gì? Câu hỏi từng chừng như đơn giản song lại có thể cứu nhiều mạng sống khi hỏa hoạn bất ngờ ập đến.

Làm gì khi có cháy xảy ra? - Ảnh 1