Làm gì để xóa bỏ một thói quen có hại?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tại Hội nghị khu vực ASEAN về triển khai thực hiện môi trường không khói thuốc, do Liên minh kiểm soát thuốc lá Đông-Nam Á (SEATCA)  tổ chức ở Băng-cốc  (Thái-lan) đầu tháng 12 vừa qua, nước ta đã được trao Kỷ niệm chương vì những sáng kiến  trong thực hiện kiểm soát, phòng, chống tác hại thuốc lá.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112256&sub=127&top=39