Làm gì để tồn tại khi thị trường chứng khoán suy sụp?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Thôi không hoảng sợ khi danh sách đầu tư của bạn bị thu hẹp. Thay vào đó. Một số người nên nghĩ đến chuyện mua vào.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Chungkhoan/46570/default.aspx