Lâm Đồng sắp ban hành qui chế mới thu hút vốn đầu tư

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Vừa qua UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham khảo ý kiến của các sở, ban, ngành và các nhà đầu tư lần cuối về qui chế đầu tư mới thông thoáng nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vốn bị trì trệ kéo dài.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19024