Lâm Đồng: Mở tuyến du lịch đường bộ sang Lào và Thái Lan

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ông Hứa Văn Tuấn (Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng) cho biết, theo văn bản ký kết giữa lãnh đạo Bộ GTVT nước ta và đại diện của Chính phủ Lào và Thái Lan tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN, quốc lộ (QL) 27

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=67322