Lâm Đồng hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch COVID-19

    VNEWS
    71 liên quanGốc

    Ngày 22/7, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/lam-dong-ho-tro-binh-duong-phong-chong-dich-covid-19-217284.htm