Lâm Đồng: Cải tạo hồ cấp nước đang bị ô nhiễm nặng

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Lạc Dương vừa đưa ra kế hoạch thu gom thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực hồ Đankia - Suối vàng (thuộc huyện Lạc Dương). Đây là hồ cung cấp chủ yếu nước sạch cho hơn 50 ngàn người dân TP Đà Lạt nhưng đang bị ô nhiễm nặng.

Rác thải trôi nổi trên hồ Đankia - Suối Vàng (ảnh M.P)

Theo Báo cáo tại Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, chất lượng nước thuộc các hồ đã bị ô nhiễm, mức độ ô nhiễm ngày càng tăng dần.

Riêng hồ Đankia - Suối Vàng, chất lượng nước đã bị ô nhiễm bởi các thông số hữu cơ như TSS và Coliforms.

Nguyên nhân chính là từ hoạt động sinh hoạt và canh tác của người dân ở vùng thương nguồn qua nhiều năm nay. Rác thải nông nghiệp chưa qua xử lý, trong đó có nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật có độc tố cao.

Hồ Đankia - Suối Vàng là nơi cung cấp nguồn nước sạch cho người dân TP Đà Lạt (ảnh M.P)

Mức độ đa dạng thành phần loài của các nhóm đối tượng thủy sinh vật ở mức trung bình và khá thấp. Tình trạng ô nhiễm ở hồ Đankia đang có xu hướng ngày càng xấu theo thời gian quan trắc.

Đặc biệt có sự phát triển chiếm ưu thế của loài tảo Lam Microcystis aeruginosa, đây là loài có khả năng gây độc cho các loài thủy sinh và con người.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã trang bị thùng chứa chất thải nguy hại theo quy chuẩn an toàn và ra quân thu gom vỏ, gói thuốc bảo vệ thực vật.

Sở cũng hợp đồng với các đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; tập huấn và tuyên truyền cho các đơn vị chức năng về thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải nguy hại từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày và từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Theo chủ trương của tỉnh, đến năm 2020 phải thu gom được 80% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Minh Phạm