Lâm Đồng: 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 1-12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa có quyết định công nhận và công bố thêm tám xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Theo đó, đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 58 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Lâm Đồng: 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020”, các phong trào, cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện bình quân mỗi xã tại Lâm Đồng đạt 16 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, không còn xã đạt dưới năm tiêu chí. Cùng với đó, Đơn Dương - huyện đầu tiên khu vực Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; TP Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2016, tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình nông thôn mới tại Lâm Đồng hơn 5.640 tỷ đồng. Hiện, tất cả các xã tại địa phương đã có đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.