Làm đẹp cho tóc bằng phương pháp cổ truyền

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Trong việc làm đẹp tóc, có những cách chỉ dùng dược thảo rẻ tiền mà vẫn đem lại tác dụng rõ rệt.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Honviet/35153/default.aspx