Làm cho ý thức đại đoàn kết toàn dân tộc được khẳng định và lưu truyền

“Trong những năm tới các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước tiếp tục tham gia Giải Báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy thế mạnh của các loại hình báo chí, các thể loại để làm cho ý thức của mỗi người dân Việt Nam về sự cần thiết của Đại đoàn kết toàn dân tộc được khẳng định và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, các mô hình hoạt động hiệu quả của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân được nhân rộng trong toàn xã hội”. Đó là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ tổng kết, trao giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, tối 17/11.

Làm cho ý thức đại đoàn kết toàn dân tộc được khẳng định và lưu truyền - Ảnh 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tại Lễ trao giải (Ảnh: Quốc Anh).

Tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 17/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ tổng kết, trao thưởng giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII. Buổi lễ do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Tham dự buổi Lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội và gần 100 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng dự Lễ tổng kết và trao thưởng Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XII.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo, các dân tộc và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận là nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, thống nhất hành động của các lực lượng xã hội phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; động viên nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Người bạn đồng hành có tiếng nói ân tình, sâu sắc

Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai cuộc vận động mới “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” hằng năm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố như: tổng rà soát thực hiện chính sách người có công với cách mạng; giám sát tuân thủ pháp luật trong cung ứng đầu vào sản xuất nông nghiệp; giám sát đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp; giám sát thực hiện cải cách hành chính trong ngành thuế và hải quan; đánh giá sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp với một số dịch vụ hành chính công; giám sát việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường; giám sát việc tuân thủ các điều kiện hành nghề của các cơ sở y tế ngoài công lập.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ đã ký Chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã giám sát thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 và tích cực triển khai vận động thành lập và tuyên dương các hợp tác xã kiểu mới, các tổ hợp tác.

“Trong những thành quả đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của báo chí trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Báo chí tiếp tục là công cụ chỉ đạo sắc bén của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời, là công cụ vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị. Báo chí là người bạn đồng hành có tiếng nói vừa ân tình, vừa sâu sắc trong quá trình tăng cường củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của báo chí

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XII năm 2015 - 2016 có số lượng tác phẩm dự thi cũng như số lượng cơ quan báo chí tham dự đông nhất từ trước đến nay với 1.354 tác phẩm của 200 cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước tham gia, trong đó đã có 100 tác phẩm đạt Giải. Các tác phẩm báo chí tham dự Giải đã phản ánh được cuộc sống phong phú, sinh động của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, chia sẻ và cổ vũ nhiều hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở.

Giải báo chí sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ hội tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của báo chí đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, là tiếng nói quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân cả nước, đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan thông tấn báo chí với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và nhân dân trong việc tuyên truyền và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

Khẳng định, Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống và tài sản quý giá qua hàng nghìn năm của cả dân tộc Việt Nam, là chiến lược cơ bản lâu dài của Đảng và Nhà nước ta Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, để củng cố và phát huy đại đoàn kết dân tộc cần tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức tình hình và đường lối, kế hoạch phát triển đất nước, triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, ngành nghề và các địa bàn cả nước, phát huy vai trò tự quản và sáng kiến của nhân dân để chăm lo cho đời sống của các gia đình ở các khu dân cư, giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trên tinh thần ấy, người đứng đầu Mặt trận mong muốn trong những năm tới các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước tiếp tục tham gia Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân phối hợp tổ chức, tiếp tục phát huy thế mạnh của các loại hình báo chí, các thể loại để làm cho ý thức của mỗi người dân Việt Nam về sự cần thiết của Đại đoàn kết toàn dân tộc được khẳng định và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, các mô hình hoạt động hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân được nhân rộng trong toàn xã hội.

Ủy viên đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng văn hóa xã hội Nguyễn Túc - Giải B

Tôi thấy rất vui vì thấy qua những bài viết của mình đã góp phần công sức nhỏ bé vào việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua những con người cụ thể. Một trong những nhân vật đó là nhà cách mạng Xuân Thủy, quy tụ phẩm chất suốt đời làm công tác dân vận và mặt trận, trừ một thời gian làm ngoại giao mà thôi.

Ông là một con người vì nước thì rất chuyên tâm nhưng mà cực kì khiêm tốn mà gắn bó với mọi tầng lớp nhân dân. Một trong những điều mà tôi nêu trong bài viết đó là đồng chí Xuân Thủy đã 2 lần bị Vi Văn Định bắt đánh gần chết. Nhưng với chính sách bao dung của Hồ Chủ tịch, khi cách mạng Tháng Tám thành công thì giao ông Vi Văn Định cho đồng chí Xuân Thủy chăm sóc tận tình...

Tác giả Nguyễn Hà Loan (Tạp chí Nhân quyền) - Giải A

Đây là lần thứ 2 tôi tham gia giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, lần trước là năm 2014. Năm nay, nhóm tác giả Tạp chí Nhân quyền tham gia với loạt bài “Giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong”. Là những người làm báo tôi rất vui khi UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tạo được một “sân chơi” cho những người làm nghề.

Loạt bài “Giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong” của chúng tôi mặc dù không phải là đề tài mới, nhưng cách triển khai của chúng tôi hết sức công phu. Bởi chế độ cho thanh niên xung phong đã được nói nhiều nhưng thực tế báo chí cũng chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh…

Trong loạt bài này, chúng tôi đã đi tìm và hỏi các nhân chứng cụ thể, cũng như trả lời của các cơ quan đánh giá về những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong từ những năm kháng chiến. Ngoài ra, chúng tôi cũng đi tìm hiểu các nguyên nhân vì sao hiện nay rất nhiều thanh niên xung phong không được hưởng các chế độ…

Tác giả Thái Linh - Báo Thời nay (Báo Nhân dân) - Giải B

Là phóng viên trẻ tôi hết sức bất ngờ và vinh dự khi giành được giải B Giải “Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”. Đây là giải thưởng có uy tín và là niềm tự hào cho mỗi nhà báo, phóng viên khi nhận giải.

Loạt bài “Những con đường từ sức dân” giành giải là của nhóm phóng viên đang công tác tại báo Thời nay trong đó có đa số là các tác giả hiện đang công tác, thường trú tại các vùng miền thực hiện. Từ đầu mối thông tin do Bộ Giao thông Vận tải cung cấp, chúng tôi đã xây dựng nên một đề cương về công cuộc xây dựng giao thông nông thôn hiện nay.

Trong loạt bài chúng tôi phản ánh thực trạng giao thông nông thôn hiện nay ngay khi khởi đầu đang gặp phải vô số những khó khăn từ nguồn vốn, lúng túng trong cách thức thực hiện… Nhưng qua 5 năm thực hiện thì thì kết quả đạt lại vượt qua sức mong đợi của mọi người...

Minh Sơn (ghi)

Trung Hiếu

Từ khóa

Nguyễn Thiện Nhân giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết MTTQ Việt Nam Võ Văn Thưởng Trương Minh Tuấn Trần Thanh Mẫn Lê Bá Trình