Làm cho chồng hài lòng: Chuyện nhỏ!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cũng giống như đứa trẻ nhìn thấy mẹ cài kẹp tóc mình tặng, người bạn đời sẽ cảm thấy vợ mình đẹp hơn khi mặc áo do anh chọn mua. Điều đó khiến anh ấy vui và hãnh diện. 85 điểm cho bạn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=67013