Thác nước đóng băng thành hình cây thông Noel

Thác nước đóng băng thành hình cây thông Noel

Phần đóng băng của thác nước có chiều cao 140 m, thu hút du khách đến check-in trong những ngày đầu đông ở...

Thác nước đóng băng thành cây thông Noel gây 'sốt' mạng xã hội