Lạm bàn cùng Báo Đầu tư

(baodautu.vn) Nhân kỷ 19 năm thành lập Báo Đầu tư, xin có đôi điều lạm bàn, vừa theo ý nghĩa của một cộng tác viên (với thâm niên 16 năm), vừa trên phương diện của một độc giả thường xuyên.

Trước hết là phạm vi đề cập. Về mặt này, đúng như tên gọi, Báo Đầu tư đã đề cập đến nhiều loại đầu tư của xã hội, đặc biệt là có hẳn một tờ chuyên về thị trường chứng khoán (Đầu tư Chứng khoán). Tuy nhiên, về một số nguồn, một số lĩnh vực, một số công đoạn đầu tư, thì liều lượng đề cập còn ít. Trong các nguồn, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn lực kép, nhưng gắn với nợ công, gắn với trách nhiệm và hiệu quả sử dụng, nhất là tới đây tính ưu đãi sẽ giảm so với trước; nguồn vốn đầu tư gián tiếp, với đặc trưng “vào nhanh, ra nhanh”; nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, đầu tư ra ngoài lĩnh vực chính…; nguồn vốn ngoài nhà nước, một nguồn ngày một chiếm tỷ trọng lớn…, thì Báo Đầu tư chưa có nhiều bài đề cập sâu. Về lĩnh vực đầu tư, ngoài kênh đầu tư chứng khoán được đề cập nhiều, các ngành nông, lâm - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế…, liều lượng đề cập chưa thường xuyên. Các vấn đề liên quan đến quy hoạch, cung ứng vốn, giải phóng mặt bằng, thi công… cũng ít được đề cập. Một số vấn đề “nóng” về đầu tư mỗi khi xuất hiện, hoặc còn trong trứng nước, hoặc sắp thành “bong bóng” cần được kịp thời đề cập, thậm chí có thể tọa đàm, tranh luận. Tất nhiên, đây là một tờ báo, một phương tiện thông tin đại chúng, nội dung phản ánh không thể có sự “chia đều” như trên, nhưng đây là Báo Đầu tư - Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - người đọc, kể cả các nhà đầu tư, các chuyên gia đều muốn nắm thông tin, muốn “soi” vào để đầu tư và nghiên cứu, bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Tổng Tham mưu trưởng về kinh tế nói chung và đầu tư nói riêng. Bộ và Ban Biên tập Báo cần “kéo” được những người nắm các lĩnh vực để viết cho Báo. Đây cũng là trách nhiệm, là hình thức nghe thông tin của họ, để chuẩn hóa các chính sách mà họ tham mưu! Một vấn đề quan trọng khác là tăng tính cảnh báo và phản biện của Báo. Tuy là cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng Báo Đầu tư là phương tiện thông tin đại chúng, nên cần coi trọng hơn những tiếng nói cảnh báo và phản biện, bởi báo chí không chỉ là thông tin, mà quan trọng hơn là cảnh báo và phản biện và đây là tính trí tuệ và tính chiến đấu của báo chí. Trong “dòng” phản biện, chắc chắn, tiếng nói của Báo Đầu tư sẽ được đọc và nghiên cứu nhiều. Muốn cảnh báo, phản biện phải có trí tuệ, tính chiến đấu, phải có cộng tác viên ở cơ quan thực tế, nhất là cơ quan bộ và phải có sự quan tâm hơn nữa của Ban Biên tập và các biên tập viên của Tòa soạn. Chúc Báo Đầu tư phát triển hơn nữa, để xứng đáng là tờ báo hàng đầu về kinh tế nói chung và lĩnh vực đầu tư nói riêng.