Làm ảo thuật dễ như chơi với những mẹo hay này

Bạn có thể thể hiện sự đa tài của mình trước mặt mọi người bằng những trò ảo thuật từ các mẹo hay trong video.

Video: Mẹo hay bạn có thể áp dụng khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt:

Nguồn video: Bright Side.