Phấn đấu đến tháng 5.2018 giảm khoảng 500 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết như vậy tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội, diễn ra chiều ngày 23.4.

Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, sau khi các trường cao đẳng, trung cấp được chuyển về Bộ LĐTBXH, tổng số trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà bộ này quản lý lên tới 1.989 cơ sở.

Trong 2 năm qua, Bộ LĐTBXH đã tiến hành siết quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua việc tích hợp sáp nhập, chuyển đổi các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp tương đồng và giải thể các trường yếu kém. Kết quả đến thời điểm hiện tại, cả nước còn khoảng 1.974 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (giảm 15 cơ sở).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng khẳng định, từ nay đến tháng 5.2018, Bộ LĐTBXH phấn đấu chỉ còn lại 1.500 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giảm khoảng 500 cơ sở so với thời điểm nhận bàn giao từ Bộ Giáo dục - đào tạo. Đây là một vấn đề khó vì việc giải thể một trường hay tổ chức lại 1 trường phải tính toán rất nhiều chuyện từ cơ sở vật chất, bộ máy, nuôi dưỡng thế nào. Việc quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 1 trong 3 khâu đột phá của Bộ LĐTBXH trong năm 2018.

Theo ông Dung, Bộ LĐTBXH sẽ tập trung rà soát, quy hoạch mạng lưới theo tinh thần Nghị quyết 18 của T.Ư. Theo đó, tất cả địa phương kể cả vùng sâu, vùng xa khu vực khó khăn tiến tới chỉ hình thành 1 trường cao đẳng, còn các trường trung cấp sẽ tiến tới tổ chức lại theo hướng trường cao đẳng sẽ dạy "đa hệ" cả cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục tích hợp, sáp nhập, chuyển đổi các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp cấp huyện tại các địa phương thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp và rà soát lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa lĩnh vực, đa ngành nghề.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, quan trọng là đảm bảo có người đến học trong hoàn cảnh chúng ta đang mở nhiều đại học như hiện nay. Bộ LĐTBXH đã quyết liệt kết nối các doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tăng cường tỉ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm.

Xuân Hải