Làm ăn khó, thưởng tết kém

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Tổng Giám đốc công ty giày Asia nhìn nhận: “Doanh nghiệp giày dép trong nước hầu hết đều rơi vào thế khó tìm kiếm hợp đồng mới. Công ty của họ phá sản, công nhân sẽ mất việc, mất cả lương chứ đừng nói đến thưởng tết”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/104498.cand