Làm 870m đường, đổi hơn 54.000 m2 đất

UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng 2 tuyến đường kết nối Khu đô thị Liêm Chính với Quốc lộ 21A và kênh Chính Tây tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, tổng mức đầu tư dự kiến 125,3 tỷ đồng và thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2018. UBND thành phố Phủ Lý là đơn vị đề xuất dự án.

Theo Đề xuất Dự án được duyệt, quy mô Dự án gồm đầu tư 2 tuyến đường với tổng chiều dài là 870m, cùng với đầu tư hạ tầng kỹ thuật hai bên đường.

Nhà đầu tư được hoàn trả vốn bằng 2 khu đất, tại khu vực nút giao tuyến đường số 1 đề xuất trong Dự án với Quốc lộ 21A và tại khu vực phía Tây Nam Khu đô thị Liêm Chính, phía Bắc kênh Chính Tây, nằm hai bên tuyến đường số 2 đề xuất trong Dự án, với diện tích hơn 54 nghìn m2.

Cao Dung