Lái xe của ông Trịnh Văn Quyết lương 6 triệu mỗi tháng bỗng dưng có 230 tỷ đồng

Với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng, lái xe riêng của ông Trịnh Văn Quyết vẫn trở thành cổ đông của doanh nghiệp, với lượng tài sản trên giấy tờ có lúc đạt 230 tỷ đồng.

Lương 6 triệu/tháng, lái xe riêng của Trịnh Văn Quyết bỗng dưng thành cổ đông trăm tỉ.

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/golf-doanh-nhan/lai-xe-cua-ong-trinh-van-quyet-luong-6-trieu-moi-thang-bong-dung-co-230-ty-dong-203258.html