Lại thêm vịnh Hạ Long bị bóc khỏi danh sách bầu chọn 7 kỳ quan tự nhiên thế giới: Nguyên nhân vì sao?

Theo NewOpenWorld, nguyên nhân chính khiến vịnh Hạ Long bị bóc khỏi danh sách bầu chọn là vì một số trang web của Việt Nam đã sử dụng logo new7wonders, hình ảnh và sao chép nguyên nội dung, giao diện của trang web của tổ chức NewOpenWorld để phục vụ cho việc bầu chọn mà không được sự đồng ý của họ