Lãi suất VNĐ liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn

Theo NHNN Việt Nam, trong tuần từ 20 đến 25/1, lãi suất huy động và cho vay trên thị trường 1, kể cả bằng VNĐ và USD, tiếp tục ổn định so với tuần trước đó. Tuy nhiên, lãi suất VNĐ trên thị trường liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn.

Cụ thể, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VNĐ đạt xấp xỉ 156.672 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.112 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VNĐ đạt 77.353 tỷ đồng, bình quân khoảng 12.892 tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VNĐ chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 56% tổng doanh số VNĐ), 2 tuần (chiếm 16%) và 3 tháng (chiếm 9%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm, 1 tháng và 2 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 55%, 14% và 7% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VNĐ, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn đặc biệt là các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần với mức tăng lần lượt 1,92% và 1,06%/năm so với đầu tuần.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng của kỳ hạn qua đêm ít thay đổi, tăng ở kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 6 tháng nhưng lại giảm ở các kỳ hạn 3 tháng và 1 tuần.

V.M

thời báo ngân hàng