Lãi suất VND của OCB lên đến 19,68%

OCB tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động cho các sản phẩm tiết kiệm VND, tiết kiệm linh hoạt và tiết kiệm “nhận lãi trước - lãi suất cao” ...