Lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ giảm nhẹ ở tất cả các kì hạn

Phiên đấu giá trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 9/10, đã huy động được thêm 3.940 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.940 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 440 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,57%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/9/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,96%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,21%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/9/2019).

Như vậy, kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 162.181,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Thùy Linh