Lãi suất ổn định, tín dụng tăng hỗ trợ hiệu quả cho tăng trưởng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 8 tháng đầu năm 2016, định hướng những tháng cuối năm 2016, trong đó cho biết, đến ngày 23-8-2016, tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015.

Theo NHNN, mặc dù lãi suất có áp lực tăng trong điều kiện lạm phát có xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ các năm trước, nhưng với việc thực hiện linh hoạt các giải pháp điều hành của NHNN, mặt bằng lãi suất huy động được giữ ổn định, qua đó giảm sức ép lên lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Cụ thể, trên cơ sở diễn biến vĩ mô, tiền tệ, lạm phát, NHNN duy trì ổn định các mức lãi suất điều hành và thông qua các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo thanh khoản, tạo điều kiện cho các TCTD giữ ổn định lãi suất huy động.

Lãi suất ổn định, tín dụng tăng hỗ trợ hiệu quả cho tăng trưởng - Ảnh 1

Đến cuối tháng 8, tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015.

Bên cạnh đó, từ cuối tháng 5-2016, NHNN đã chỉ đạo các TCTD thực hiện các biện pháp cân đối vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Đặc biệt, NHNN đã ban hành thông tư sửa đổi quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, trong đó điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn giảm dần theo lộ trình, đã góp phần hỗ trợ giảm áp lực lãi suất cho các TCTD.

Nhờ đó, mặt bằng lãi suất về cơ bản diễn biến ổn định. Từ cuối tháng 4-2016, các NHTM Nhà nước và một số NHTM cổ phần đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Hiện lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Về hoạt động tín dụng ngân hàng, NHNN cho biết, tín dụng tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Đến ngày 23-8-2016, tín dụng nền kinh tế tăng 9,09% so với cuối năm 2015. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế, tín dụng bất động sản và các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát nhưng không ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Cụ thể, cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn của các TCTD (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đến tháng 8-2016 ước đạt khoảng 900.000 tỷ đồng, tăng 6,64% so với cuối năm 2015, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 18% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Riêng về kết quả cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, tính đến ngày 15-8-2016, 4 NHTM Nhà nước đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp 663 tàu (đóng mới 590 tàu, nâng cấp 73 tàu) với tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay 6.574 tỷ đồng.

Doanh số cho vay đóng mới, nâng cấp tàu đạt 4.294 tỷ đồng, dư nợ đạt 4.288 tỷ đồng. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, NHNN đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Tính đến hết quý II/2016 đã có trên 540 hội nghị đối thoại giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố của cả nước nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho trên 50.000 doanh nghiệp và hơn 120.000 đối tượng khác (hợp tác xã, tiểu thương, hộ gia đình...) trong việc vay vốn, cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất khoản vay cũ, cho vay mới...

Tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay mới đạt hơn 800.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức cam kết cho vay mới tại thời điểm cuối năm 2014 (tổng số tiền cam kết cho vay mới năm 2014 là 217 nghìn tỷ đồng). Lãi suất cho vay mới phổ biến 6-9%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 9-11%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn, giảm khoảng 1% so với trước đây…

PV