Lãi suất ngân hàng vào đợt tăng mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Từ cuối tuần qua, lãi suất ngân hàng lại bắt đầu vào đợt tăng mới, đỉnh cao nhất lên đến 9,5%/ năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=150113