Lãi suất huy động cao nhất của Vietcombank còn 6,3%

Theo biểu lãi suất huy động tiền đồng mới nhất vừa được Vietcombank công bố và áp dụng, mức lãi suất huy động VND cao nhất là 6,3% được áp dụng với các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng.

Trong khi đó ở các kỳ hạn thấp hơn, ngân hàng áp dụng lãi suất tăng dần từ 4,3% lên 6,2% tương ứng với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Đáng chú ý, ngân hàng cũng áp dụng lãi suất không kỳ hạn 0,8% và ấn định lãi suất 1% cho các kỳ hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày.