Lai Châu nêu cao vai trò người uy tín trong bản làng

Tại tỉnh Lai Châu, những người uy tín trong bản làng đang ngày càng phát huy tốt vai trò của mình, được bà con tín nhiệm giúp tuyên truyền hiệu quả những chính sách, chủ tương của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lai-chau-neu-cao-vai-tro-nguoi-uy-tin-trong-ban-lang-112450.htm