Lai Châu: Đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất

Hội nông dân tỉnh Lai Châu cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010 – 2015...

Lai Châu: Đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất - Ảnh 1

Hội nông dân tỉnh Lai Châu cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010 – 2015, đơn vị này đã phối hợp với các ngành thực hiện các hoạt động như hỗ trợ vốn, đào tạo nghề… Nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, qua đó, giúp hàng nghìn lượt hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đã giúp 818 hộ gia đình vay vốn, đầu tư SX, kinh doanh phát triển kinh tế thông qua 54 dự án với tổng số tiền 21,8 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả tốt. Từ đó, hình thành nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như nuôi dê sinh sản, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ vốn, đã phối hợp tổ chức được 443 lớp tập huấn, chuyển giao TBKT cho 19.714 học viên với các ngành nghề như chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng nấm, nuôi ong...