Lai Châu: 100% quyết định giải quyết của chủ tịch UBND tỉnh được thực thi

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Trì, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC) 9 tháng đầu năm và những năm gần đây.

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC của công dân đã được lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên coi trọng và thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về KN, TC. Chất lượng giải quyết các vụ việc KN, TC được nâng lên; quá trình giải quyết được xem xét thận trọng, khách quan, có lý, có tình; quyết định, kết luận được ban hành đúng pháp luật.

9 tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành đã tiếp 615 lượt với 1.129 người, trong đó có 15 đoàn đông người với 7 vụ việc, tiếp nhận và xử lý 949 đơn các loại, đã giải quyết 10/11 vụ KN, TC thuộc thẩm quyền. Tiến hành 19 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về KN, TC tại 30 đơn vị.

Lĩnh vực công dân đến KN, kiến nghị, phản ánh chủ yếu là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, liên quan đến các dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn các huyện Than Uyên, Tân Uyên; giải quyết tranh chấp đất đai; xem xét không di dời, chuyển đổi mục đích chợ tạm phường Đoàn Kết, TP Lai Châu...

Các vụ việc đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, chất lượng giải quyết ở cấp cơ sở đã có nhiều chuyển biến. Do vậy, việc tiếp khiếu, tiếp tố lên cấp tỉnh giảm so với những năm trước; có nhiều vụ việc công dân đã chấm dứt khiếu kiện.

Điểm nổi bật trong giải quyết đơn thư KN, TC đối với Lai Châu đó là tỉ lệ tiếp khiếu rất thấp, đa phần các đơn thư KN sau khi được các cấp, ngành giải quyết đều không còn KN.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện Kế hoạch 1130 và 2100 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người dân đến KN, TC hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Mặt khác, hướng dẫn người dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; chủ động phân loại, xử lý đơn thư phản ánh, tổ chức tốt việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định, hạn chế thấp nhất vụ việc KN, TC đông người, vượt cấp.

Bùi Bình