Lại cấp thẻ hành nghề nghệ sĩ: Nên hay không?

Việc diễn viên với khả năng chưa thuyết phục đi hát đã khiến nhiều nghệ sĩ đưa ra ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng cần cấp lại thẻ hành nghề để 'lọc' những ca sĩ tự phong.

Theo VTC