Ladophar chi cổ tức tiền mặt 30,3%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/12/2016. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền là ngày 28/12/2016.

Ladophar chi cổ tức tiền mặt 30,3%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX: LDP) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, LDP sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 30,3% (1 cổ phiếu được nhận 3.030 đồng). Tương ứng với LDP sẽ chi ra số tiền hơn 10 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngoài ra, Công ty cũng phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Hiện tại, Ladophar có vốn điều lệ chỉ ở mức 34 tỷ đồng, thuộc nhóm thấp nhất trong số cổ phiếu dược niêm yết trên 2 sàn HSX và HNX. Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu, tương đương với 31,88% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ 2 là CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim với tỷ lệ sở hữu 24%.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, LDP đạt 391 tỷ đồng doanh thu và thu về 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/09/2016, LDP có gần 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhưng số dư tiền và tiền gửi chỉ đạt gần 4 tỷ đồng.