Lách luật kiểu Nigeria

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Thay vì bỏ 29 đôla ra mua một chiếc nón bảo hiểm, những người đi xe môtô ở Nigeria “tối chế” ra một phương tiện bảo hiểm giao thông mới - đội vỏ bí ngô trên đầu để đối phó với luật mới buộc họ phải đội...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/20081230.85897/20081230.58655/20090107.19530.html