Lạc quan cùng thơ Việt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có lẽ, không ở đâu số lượng nhà thơ lại đông như ở nước mình. Nhiều người vẫn rỉ tai nhau: "Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ nhưng thơ làm ra không ai đọc".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=119867