'Lác mắt' trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp

Ở nước ta, có không ít xe Toyota sở hữu biển số đẹp chẳng kém siêu xe.

Toyota Camry biển số tứ quý 7 ở Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Chiếc Camry khác trên đất Thủ đô đeo biển tứ quý 3. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Toyota Camry biến số 012.34 ở Vĩnh Phúc. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Toyota Innova biển tứ quý 8 của một người dân Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Chiếc Innova khác ở Thủ đô đeo biển tứ quý 8. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Innova biển "tứ cửu" tại Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Một người dân Hà Nội sở hữu Toyota Land Cruiser biển số tứ quý 3. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Toyota Venza biển tứ quý 5 ở Yên Bái. (Ảnh: Oto Fun)

Toyota Vios biển tứ quý 7 tại Thái Bình. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Chiếc taxi Vios biển tứ quý 4 ở Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Một chiếc Vios khác được dùng làm taxi đeo biển tứ quý 6 ở Thủ đô. (Ảnh: Đức Văn)

Toyota Yaris biển số ngũ quý 3 của một người dân Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)

Tuấn Hữu