Là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam có vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    Nhân dịp Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009, ngày 23-10-2007, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trả lời phỏng vấn báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/148290