Lã Huy - họa sĩ “cán cọ”

TT - Học sơn dầu nhưng tốt nghiệp thủ khoa với tác phẩm vẽ bằng... bay. Ra trường, miệt mài theo đuổi một kiểu vẽ - không - truyền - thống: vẽ bằng cán cọ! Họa sĩ trẻ Lã Huy bảo: “Tôi không thích lặp lại chính mình hay vay mượn của người khác!”.