L10: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7%

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) CTCP Lilama 10 (L10) vừa thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7% là ngày 28/08/2009.

    Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/09, thời gian thanh toán từ ngày 23/09. Cũng thông tin từ L10, ông Trần Văn Doãn, thành viên Ban kiểm soát của Công ty đã bán xong 12.000 cổ phiếu L10. Sau giao dịch ông Doãn còn nắm giữ 110 cổ phiếu L10.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDFG/l10:-tam-ung-co-tuc-dot-1-2009-bang-tien-mat-ty-le-7.html