Cựu đại sứ Myanmar ở Anh không đi dù bị trục xuất khỏi nơi ở

Cựu đại sứ Myanmar ở Anh không đi dù bị trục xuất khỏi nơi ở

Cựu đại sứ Myanmar tại Anh, người bị chính phủ quân sự cách chức, kêu gọi Anh giúp đỡ vì ông phải đối mặt...
Đại sứ Myanmar kêu cứu sau 'cuộc đảo chính' tại đại sứ quán ở London

Đại sứ Myanmar kêu cứu sau 'cuộc đảo chính' tại đại sứ quán ở London

London cho phép Đại sứ Myanmar tiếp tục ở lại Anh sau khi bị chính quyền quân sự sa thải

London cho phép Đại sứ Myanmar tiếp tục ở lại Anh sau khi bị chính quyền quân sự sa thải

Đêm ngủ trong ô tô của Đại sứ Myanmar và vấn đề khó xử của nước Anh

Đêm ngủ trong ô tô của Đại sứ Myanmar và vấn đề khó xử của nước Anh

Đại sứ Myanmar ở Anh tố tùy viên quân sự 'chiếm' tòa đại sứ

Đại sứ Myanmar ở Anh tố tùy viên quân sự 'chiếm' tòa đại sứ

Diễn biến mới nhất vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị bãi nhiệm

Diễn biến mới nhất vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị bãi nhiệm

London cho phép Đại sứ Myanmar bị sa thải tiếp tục sống ở Anh

London cho phép Đại sứ Myanmar bị sa thải tiếp tục sống ở Anh

Sau khi bị 'cấm cửa', đại sứ Myanmar phải qua đêm trên ô tô

Sau khi bị 'cấm cửa', đại sứ Myanmar phải qua đêm trên ô tô

Đại sứ Myanmar tại London lên tiếng sau khi bị nhốt ngoài cửa cơ quan

Đại sứ Myanmar tại London lên tiếng sau khi bị nhốt ngoài cửa cơ quan

Chính quyền quân sự Myanmar sa thải Đại sứ tại Anh

Chính quyền quân sự Myanmar sa thải Đại sứ tại Anh

Đại sứ Myanmar tại Anh bất ngờ bị thuộc cấp nhốt bên ngoài sứ quán?

Đại sứ Myanmar tại Anh bất ngờ bị thuộc cấp nhốt bên ngoài sứ quán?

'Biến' lớn ở Đại sứ quán Myanmar tại London: Anh nói gì?

'Biến' lớn ở Đại sứ quán Myanmar tại London: Anh nói gì?

Anh chỉ trích gay gắt chính quyền Myanmar 'cấm cửa' đại sứ

Anh chỉ trích gay gắt chính quyền Myanmar 'cấm cửa' đại sứ

Chân dung Đại sứ Myanmar ở Anh bị nhốt ngoài cửa văn phòng

Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt ngoài ĐSQ, cáo buộc cấp dưới chiếm quyền

Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt ngoài ĐSQ, cáo buộc cấp dưới chiếm quyền

Đại sứ Myanmar tại Anh bị cấm cửa, không được vào đại sứ quán

Đại sứ Myanmar tại Anh bị cấm cửa, không được vào đại sứ quán

Có biến tại đại sứ quán Myanmar ở Anh

Có biến tại đại sứ quán Myanmar ở Anh

Đại sứ Myanmar tại Anh không được vào tòa nhà Đại sứ quán

Đại sứ Myanmar tại Anh không được vào tòa nhà Đại sứ quán

Đại sứ Myanmar tại Anh bị 'nhốt' bên ngoài tòa nhà đại sứ quán

Đại sứ Myanmar tại Anh bị 'nhốt' bên ngoài tòa nhà đại sứ quán

Đại sứ Myanmar tại Anh cáo buộc cấp dưới chiếm sứ quán

Đại sứ Myanmar tại Anh cáo buộc cấp dưới chiếm sứ quán

Phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh bị cấp dưới 'cấm cửa'

Phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh bị cấp dưới 'cấm cửa'

Chính quyền quân sự Myanmar 'loại bỏ' Đại sứ tại Anh

Chính quyền quân sự Myanmar 'loại bỏ' Đại sứ tại Anh

Đại sứ Myanmar tại London bị nhốt ngoài cửa cơ quan

Đại sứ Myanmar tại London bị nhốt ngoài cửa cơ quan