Kỹ xảo điện ảnh VN: Chuyện xưa - chuyện nay

    Gốc

    Hanoinet - Điện ảnh không thể thiếu một khâu nào trong ba yếu tố: Kỹ thuật, nghệ thuật và kinh tế để làm nên sức hấp dẫn. Phần đầu của loạt bài về kỹ xảo điện ảnh Việt Nam, xin nêu một số thực trạng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=80204