Kỳ vọng nhiệm kỳ nhiều đổi mới, sáng tạo

  25 liên quanGốc

  Với phương châm hoạt động 'Ðổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả', HÐND thành phố Hà Nội khóa 16 đã bắt đầu nhiệm kỳ mới 2021 - 2026. Cử tri và người dân Thủ đô kỳ vọng HÐND và UBND thành phố nhiệm kỳ này sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.

  Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất HÐND thành phố Hà Nội khóa 16. Ảnh: DUY LINH

  Nhanh chóng kiện toàn bộ máy

  Kỳ họp thứ nhất HÐND thành phố khóa 16 được tổ chức ngày 23/6 đã dành phần lớn thời gian để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của bộ máy chính quyền. Các đại biểu đã bầu Chủ tịch HÐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Bầu hai Phó Chủ tịch HÐND, trưởng ban, phó trưởng các ban HÐND; bầu sáu Phó Chủ tịch UBND thành phố, 21 thành viên UBND thành phố là lãnh đạo các sở, ngành.

  Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, HÐND thành phố sẽ sớm ổn định tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ, rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trước mắt, khẩn trương chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2021 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, thảo luận và quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. HÐND thành phố chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để đôn đốc và kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài.

  Chia sẻ về nhiệm vụ của UBND thành phố trong 5 năm tới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của chính quyền thành phố. Thành phố sẽ tập trung tạo đột phá trong ba lĩnh vực. Thứ nhất là ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. Thứ hai, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội...

  Ðáp ứng kỳ vọng của cử tri

  Trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ thành phố đã tổ chức 30 hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HÐND thành phố Hà Nội khóa 16 vận động bầu cử, thu hút sự tham gia của hơn 16.350 cử tri và đã có 165 ý kiến phát biểu tại các hội nghị. Trên cơ sở đó, MTTQ thành phố đã tổng hợp 10 lĩnh vực người dân Thủ đô đang đặc biệt quan tâm hiện nay. Trong đó tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh, y tế, giáo dục, công tác cải cách hành chính, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tại các làng nghề, công tác bảo vệ môi trường, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, hỗ trợ người nghèo... Nhìn chung, đây đều là những nội dung không mới, đã được cử tri đề cập nhiều lần tại các nhiệm kỳ trước, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, có những kiến nghị chưa được xử lý dứt điểm.

  Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đều bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, quan tâm lắng nghe cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó giúp Thủ đô phát triển ngày càng giàu, đẹp.

  An Trân

   Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/ky-vong-nhiem-ky-nhieu-doi-moi-sang-tao-652694/