Ký ức về một nhà thơ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 6-5 năm ấy là ngày lập hạ, và cũng là kỷ niệm ngày sinh của cha tôi - nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/166885