Ký ức như huyền thoại của phong trào phụ nữ miền Nam

(ĐST7) NhÀ xuất bản Trẻ TPHCM đã xuất bản hai tập Ký ức như huyền thoại. Bộ sách có độ dày hơn 1.000 trang, gồm 150 bài viết, quy tụ một lực lượng hùng hậu tham gia viết bài gồm các dì, các chị, bộ phận viết sử của phụ...